Whatsapp

Privacy Statement
Wij vinden jouw privacy erg belangrijk.
Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je uiteraard contact met ons opnemen.
Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bike Villas Travel, hier na te noemen BVT. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. BVT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BVT of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. BVT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
(Sport)interesses

Waarom BVT deze gegevens nodig heeft
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Verder worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om de boeking te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DO of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevensverwerking
Je kunt hieronder lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-mail nieuwsbrief
Op de website van BVT geven wij onze klanten de gelegenheid om zich in te schrijven om op de hoogte te blijven van de laatste informatie. Voor het verzenden van onze e-mail nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van Mailchimp. Je bent opgenomen in ons e-mailbestand als je je hebt aangemeld voor nieuwsbrief of gebruik hebt gemaakt van onze diensten. Verder maakt BVT gebruik van acties, om deel te nemen aan deze acties wordt jouw email adres in onze database opgeslagen. Wij delen jouw e-mailadres met Mailchimp voor de verzending van onze nieuwsbrieven. Mailchimp zal jouw e-mailadres nooit gebruiken voor een ander doel. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link “uitschrijven” die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Doel van deze gegevensverwerkingen
BVT gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je ons verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld geanonimiseerd IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Jouw gegevens worden bewaard zolang je klant van ons blijft. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. Wij sturen om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres, tenzij je dit anders wenst te ontvangen. Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te laten passen en/of te beperken.

Cookies
De website van BVT maakt geen gebruik van “cookies”.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de nieuwe regelgeving van AVG. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.BVT neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BVT wordt gehost door Webpuccino en is voorzien van een SSL certificaat om je privacy te beschermen en is uitgerust met beveiliging software om hackers en spam tegen te houden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door BTV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@bikevillastravel.com.

Subscribe

* indicates required