Whatsapp

STO Garant
Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Bike Villas Travel BV gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je hier www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Bike Villas Travel BV op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan Bike Villas Travel BV, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van jouw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Bike Villas Travel BV. Mocht Bike Villas Travel BV voor het einde van jouw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Subscribe

* indicates required